Nyelvi kommunikációs készségfejlesztés egyénileg

A képzés tartalma: az adott helyzetnek, nyelvnek, és partnernek megfelelő szintű verbális és nonverbális, megfelelő formájú és típusú kommunikációs eszközök használata, produktív (beszéd, írás), receptív (hallott szöveg értése és olvasott szöveg értése) készségek fejlesztése, szóbeli és/vagy írásbeli kommunikáció lexikai, nyelvtani és szövegkohéziós eszközeinek használata, civilizációs és interkulturális kommunikációs eszközök használata, kommunikációs célokat támogató neutrális akcentus elérésére irányuló gyakorlatok, közvetítő készségek fejlesztése. Az elvégzett képzést követően további szinteken ajánlott a képzés folytatása, míg a kívánt szintű kommunikációs készségeket el nem éri a résztvevő. Megfelelő szintű képzés elvégzése esetén a résztvevőnek ajánlott a Katedra nyelvvizsga előkészítő képzésen részt venni, amelyet követően a nyelvvizsga sikerrel megszerezhető.

Kérhető fejlesztési célok a magánoktatásban

 • Kommunikációs készségek fejlesztése (4 készség)
 • Beszédkészség fejlesztése
 • Szinten tartás, társalgás
 • Nyelvtani rendszerezés
 • Aktivizálás (korábban megszerzett tudás felelevenítése)
 • Általános nyelvvizsga felkészítés
 • Szaknyelvi nyelvvizsga felkészítés
 • Üzleti nyelv
 • Külföldi munkavállalásra felkészítő
 • Prezentáció
 • Tárgyalások, értekezletek
 • Üzleti levelezés
 • Telefonálás
 • Szaknyelv
 • Egyéni tematika